4.4.1.4 Invärtes sjukdommar

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.1.4 Invärtes sjukdomar

Nagelproblem kan vara symptom på sjukdomar i andra delar av kroppen. För att skapa vackra och starka naglar måste kroppen sörja för tillräcklig blodförsörjning i fingrar och tår. Om blodcirkulationen försämras får matrix inte tillräckligt med syre och andra ämnen som behövs för att tillverka nagelplattan. Resultatet blir en missfärgad eller missformad nagel. När samma problem är synligt på alla finger- och tånaglarna, är det en tydlig indikation på att orsaken är en inre sjukdom.
 

Gult nagelsyndrom

Ett mycket allmänt symptom är ”gula naglar-syndromet”. Det kan tyda på kronisk bronkit, lungproblem och problem med lymfvätskans cirkulation.Syndromet känns igen på följande:

 • Alla eller flera av naglarna är förtjockade.
 • Alla eller flera av naglarna är gulgröna.
 • Naglarna växer sakta eller mycket sakta.
 • Lunula syns inte.
 • Onycholys.
   

Hög feber

Vid hög feber behöver kroppen alla sina reserver för att bekämpa sjukdomen. Mindre energi skickas då till de celler som bildar naglar. Resultatet blir tvärgående fördjupningar över naglarna, ”Beau-linjer”. Fördjupningens läge indikerar hur länge sedan sjukdomen inträffade.

hand1 4414
Bildlinje

Beau-linjer på annars friska naglar.

Lungsjukdomar

Om lungorna har nedsatt kapacitet på grund av en kronisk lungsjukdom, exempelvis cystisk fibros, lungcancer, astma eller emfysem (svarta lungor), brukar det leda till att blodet blir syrefattigt. Det visar sig genom:

 • Klubbfingrar, klockglasnaglar.
 • Röd lunula.
 • Gult nagelsyndrom (se ovan).
hand2 4414
Bildlinje

Klubbfingrar orsakade av lungsjukdom.

Hjärtsjukdom

Vid kroniska hjärtsjukdomar som t.ex. hjärtsvikt, pumpar hjärtat otillräckligt med blod. Resultatet blir för lite blod till matrix vilket leder till hämmad nageltillväxt. Liknande följder orsakas av åderförkalkning, mindre blod når matrix. Hjärtsjukdomar och vaskulära sjukdomar orsakar bland annat:

 • AllaKlubbfingrar.
   
 • Tunna naglar.
   
 • Sköra naglar.
   
 • Längsgående fördjupningar.
   
 • Tvärgående fördjupningar (Beau-linjer).
   
 • Onychomades.
   
 • Onycholys.
   
 • Röd lunula.
   
 • Klyvningsblödningar.
   

Sköldkörteln

Sköldkörteln är en av kroppens ”hormonfabriker”. Dess aktivitet styr ämnesomsättningen. Vid sjukdom kan den producera för mycket eller för litet hormon. I båda fallen kan följden bli:

 • Sköra naglar.
   
 • Längsgående fördjupningar och åsar.
   
 • Onycholys (vid överaktiv sköldkörtel).
   
 • Långsam nageltillväxt (oftare när sköldkörteln är underaktiv).
   

Reumatism och reumatoid artrit

Vid kroniska sjukdomar är hela kroppens funktion nedsatt. Därför har kroniskt sjuka patienter ofta ömtåliga naglar. Särskilt vid reumatism i händerna och/eller fötterna får man spröda naglar som är extra mottagliga för svamp- och bakterieinfektioner. Man ser:

 • Spröda naglar.
   
 • Längsgående fördjupningar och åsar, ”pärlbandseffekt”.
   
 • Tunna naglar.
   
 • Skidbacksnaglar (subungeal hyperkeratos), onychogryphos.
   
 • Röd lunula.
   

Autoimmuna sjukdomar

Vid autoimmuna sjukdomar angriper kroppens försvarssystem felaktigt de egna cellerna i stället för sjuka celler. Reumatism är en välkänd autoimmun sjukdom. De celler som bildar naglar kan också drabbas av ett överaktivt immunsystem. Ofta leder det till hål och sköra naglar (atrofi). Raynauds fenomen kan också förekomma vid autoimmun sjukdom. Skadorna uppstår mestadels på grund av dålig blodtillförsel. Man ser:

 • Hål.
   
 • Sköra naglar.
   
 • Vita naglar.
högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.