4.4.1 Interna skadeorsaker

Nagelterapeutens ABC©

                   4.
4.4.1 Inre orsaker

Om orsaken till nagelproblemet är inre, finns orsaken hos patienten.
Det är en sjukdom, läkemedel eller näringsbrist.

högertjosan 4

Informationen på den här hemsidan är producerad av Magnetic Nail Academy.
Magnetic Nail Academy förbehåller sig alla rättigheter till materialet.
Ingenting av materialet på hemsidan får på någotvis dupliceras, eftertryckas
eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från ansvarig utgivare.
Magnetic Nail Academy svarar ej för felaktigt användande av informationen.© 2011 Magnetic Nail Academy.